Feines


Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme

Client: Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme
Projecte: Nou web de Turisme del Maresme
turismemaresme.cat

Maquetació i programació del nou web de Turisme Maresme, partint d'un disseny ja existent i incorporant-hi la nostra eina de gestió de continguts, així com tota una programació i desenvolupament a mida per connectar amb la base de dades de serveis externa en format SQL de l'entitat.