Tipografia

La tipografia és un element bàsic per a la identitat corporativa d’una organització.

El fet de tenir una tipografia només per a vosaltres us aporta singularitat i exclusivitat.

Josep Patau

En el nostre equip comptem amb Josep Patau, reconegut tipògraf de llarga experiència, guanyador del Premi Laus de tipografia, impulsor del web unostiposduros.com i creador de més de 50 tipografies, algunes considerades entre les millors als rànquings que elaboren els experts.

Ha creat tipografies de tots els estils: romanes, de pal sec, decoratives i manuscrites.

Totes les seves tipografies tenen un extens mapa de caràcters, que inclou un ample ventall d'idiomes basats en el llatí i el ciríl·lic, i abundants funcionalitats OpenType.

Tipo Pèpel

Totes les tipografies creades per Josep Patau són a la teva disposició a la botiga de tipos de Can Antaviana, Tipo Pèpel.

Tipografies exclusives

Una tipografia a mida es pot usar en diversos projectes gràfics. Fins i tot una organització pot encarregar la creació d'una tipografia exclusiva per a la seva imatge corporativa, que transmeti els seus valors.

Assessorament tipogràfic

Us podem assessorar sobre qualsevol tema relacionat amb la tipografia. Des de l'ús de tipografies digitals fins a temes relacionats amb les llicències tipogràfiques o bé la combinació i la tria de les tipografies més adequades.