Portada Blog

Octa.Beta v.0.3

dimarts 9 octubre 2012 per

Recursos web: Accessibilitat i Usabilitat web


És important l’interfície gràfica d’una pàgina web, però també n’és la Usabilitat i Accessibilitat d’aquesta. Una pàgina web pot ser molt bonica visualment, però si costa trobar el menú, l’usuari pot abandonar la pàgina en sentir-se fustrat al no poder complir el seu objectiu. A més, si la web no és apta per ser llegida per persones amb alguna discapacitat visual per exemple, no és accessible.

És per això que aquests dos termes són importantíssims a l’hora de crear una pàgina.

 • Accessibilitat web: permet que totes les persones, independentment de les seves capacitats tècniques o físiques, puguin utilitzar correctament una interfície.
 • Usabilitat web: una interfície és usable quan l’usuari pot aconseguir un objectiu concret. Com menys temps passi per aconseguir l’objectiu en qüestió, més usable és.

Eines per millorar l’accessibilitat

Els punts més importants a l’hora de crear un lloc accessible són:

 • Utilitza l’atribut “alt” de les imatges per descriure-les
 • Organització de la pàgina coherent: utilitza sempre l’estructura <h1>, <h2>, <p> ordenadament. Les llistes amb <ul> i <ol>.
 • Sempre definir els estils en CSS
 • Definir clarament què ens trobarem en un enllaç: utilitzar per exemple “Visiti el nostre portfoli” en compte de “Cliqui aquí”.
 • Utilitza l’atribut “lang” quan es defineixin diferents idiomes.

Eines per millorar la usabilitat

Per millorar la usabilitat d’una pàgina web has de tenir en compte:

 • Dissenya una navegació fàcil i intuïtiva
 • Escriu continguts resumits, esquematitzats. Els dos primers paràgrafs han de contenir la informació més importants.
 • Utilitza títols, llistats, paraules amb negreta per diferenciar i marcar la importància dels diferents punts del contingut.
 • Utilitza les tècniques SEO: inclou els keywords, title i description.
 • Aplica, si és possible, la norma dels 3 clicks: l’usuari ha de poder accedir a tots els continguts en no més de 3 clicks.
 • Finalment, realitza una Avaluació Heurística i un Test d’Usabilitat

A continuació, us mostrem un vídeo de com una persona cega navega per diferents interfícies, i explica perquè és important que una pàgina web sigui accessible i usable.

Per saber-ne més

 

 

, , , , , , ,

Els comentaris per aquesta entrada estan desactivats.

Pujar

Can Antaviana

Santa Justina 29 25400 Les Borges Blanques (Lleida) Tel: 973 14 34 81