Portada Blog

Octa.Beta v.0.3

dimecres 23 juliol 2008 per

Web Form Design

A la biblioteca de Can Antaviana va arribar fa uns dies un nou llibre: Web Form Design, de Luke Wroblewski.

L’autor parteix d’un fet indiscutible: a ningú no li agrada haver d’omplir formularis a la web.

Partint d’aquesta premissa, Luke Wroblewski fa un recorregut per tots els aspectes que cal tenir en compte a l’hora de definir la forma i la funció d’un formulari en el mitjà web, des del punt de vista de la usabilitat i l’experiència d’usuari, per tal que el procés sigui el més satisfactori possible, i aporti un benefici a qui està recopilant la informació.

Al llarg dels capítols del llibre es tracten, entre altres, temes com:

  • La importància del disseny de formularis a Internet, i la necessitat d’adoptar un enfoc des del punt de vista de l’usuari (outside in), i no des del punt de vista d’una base de dades (inside out).
  • La importància d’aportar solucions clares, que facilitin el camí que porta a la finalització del procés. Utilitzar els elements visuals justos, i evitar distraccions.
  • Què cal incloure i, el que és més important, què podem obviar en un formulari, establir una conversa amb l’usuari en forma de pregunta-resposta, i organitzar el contingut en grups significatius.
  • Els pros i contres de cada tipus d’alineament de les etiquetes amb els camps respectius (al damunt, a l’esquerra, a la dreta…).
  • Tipus de camps, camps obligatoris i camps opcionals.
  • Accions primàries i secundàries.
  • Ajudes i validació en línia, missatges d’èxit i error.

Són destacables també les tendències que s’estan observant en el cas dels formularis del tipus anomenat sign up: si fins ara es demanava a l’usuari les seves dades per tal de poder començar a utilitzar un determinat servei, últimament trobem exemples que funcionen de manera contrària: permeten utilitzar i conèixer el servei, i posteriorment demanen a l’usuari les dades imprescindibles per a formar-ne part.

En resum, l’autor subratlla al llarg del llibre la importància que té l’objecte formulari en el context web, com a element de contacte entre emissor i receptor, i per tant reclama que se li presti l’atenció que es mereix.

A través d’exemples i resultats fruit de diferents tests d’usabilitat, queda demostrat que les decisions a prendre dependran sempre de cada cas, i que no hi ha fórmules màgiques, només un seguit d’inidcacions moltes vegades basades en el sentit comú i en la idea de tenir com a punt de referència a l’usuari, per davant de l’aplicació.

Totes les imatges que apareixen al llibre estan disponibles en un àlbum de Flickr.

Títol:
Web Form Design
Autor:
Luke Wroblewski
Editorial:
Rosenfeld
Data de publicació:
Maig de 2008

,

Pujar

Can Antaviana

Santa Justina 29 25400 Les Borges Blanques (Lleida) Tel: 973 14 34 81